SNÅSA I N-TRØDNERLAG

ELGJAKT 2007

Elgjakt 2006

 

1. periode 25.09 - 01.10.2007
2. periode 10.10 - 31.10.2007

 

Årets kvote:
Voksen Okse                 -    27.09.2007 \ Ole Magnus
Voksen Okse
Voksen Okse
Pigg Okse 1,5 åring      -    28.09.2007 \ Paul
Voksen Ku                      -    26.09.2006 \ Øystein
Kvige 1,5 år                    -    28.09.2007 \ Paul
Kvige 1,5 år eller kalv    -    01.20.2007 \ Øystein (Skutt KU. Vi får ingen ku i 2008)
Kvige 1,5 år eller kalv
Kvige 1,5 år eller kalv
Kvige 1,5 år eller kalv

 

                         
                                             På mandag 24.09 var vi ute på bli kjent tur..!

1. jaktdag: 25.09.2007
I år startet vi å jakte i søndre del av terrenget. Det eneste vi hadde tak i denne dagen var ei Ku som Bessie hadde tatt ut. Denne gikk forbi posten til Erik, men vi hadde bestemt oss for å drøye med å skyte Ku så tidlig da vi bare har ei Ku på kvota. Ole Magnus gikk med Bessie som løshund og Børre med Lizzie som båndhund.
 

0 av 10 dyr skutt.
                 

2.jaktdag: 26.09.2007
Denne dagen jaktet vi i nordre del. Øystein gikk med Balder som løshund og Børre med Lizzie. Det ble observert flere dyr av Nils Chr og Øystein på veg ut. Børre og Lizzie sporet på disse senere men de gikk ut av terrenget. Litt senere \ samtidig som dette skjøt Øystein ei Ku som nettopp hadde våknet.
Senere på ettermiddagen jaktet vi "småbruket", der hadde Øystein og Balder ute 3 dyr men ingen som vi kom i nærheten av.


1 av 10 dyr skutt.

                  
               Her heiser vi opp kua til Øystein, ho datt ned en skrent..3.jaktdag: 27.09.2007
Vi prøver oss i sør \ øst igjen. Nils Chr og Eli så elg på vei ut til post om morgenen. Mulig Okse...
Ole Magnus gikk med Zarek og Øystein med Balder. Dessverre var ikke dette terrenget stort nok for disse hundene og de forsvant begge to. Balder sto i los utenfor terrenget mens Zarek havnet på en gård langt øst.
Oluf var dagens skytter og la ned en Okse (3 takker). 2,5 åring....


2 av 10 dyr skutt.

                                                              

                                                               Her har Paul dratt opp oksen til Ole Magnus..

4.jaktdag: 28.09.2007
I dag har Paul skutt double. to 1-1\2 åringer. 1 kvige og 1 piggokse. Disse var det "Oluf" som "drev" frem til post....

4 av 10 dyr skutt.
                   
              Her ligger det ett søskenpar på 1-1\2 år(kvige og pigg okse) Paul
 

5.jaktdag: 29.09.2007
Nils Christian fikk ei hjorte kolle på post.. Dette var en Turbo Hjort som satte fart når den så Nils. Ellers ingen dyr skutt....

4 av 10 dyr skutt.

6.jaktdag: 30.09.2007
Startet med å lokke igjen "småbruket" med 6 poster. Intet sett, intet hørt fra dette drevet.
Da hoppet vi over i søndre del.. Posterte ut 4 poster og gikk på med 3 hunder. Postene satt i nærheten av dele i vest. Det ble observert flere dyr i terrenget på veg til post. Dvs at nabolaget varslet om dyr inn, bl. annet en stooooor okse. På veg østover og inn til oss. Denne oksen hadde Ole Magnus på 50 meter men fikk ikke mulighet for å løsne skudd. Zarek fikk derimot teften av denne og kom i full galopp. Og der var de begge borte..
Børre Sporet på ett dyr som hadde gått forbi postrekka og ut av terrenget.

4 av 10 dyr skutt.

                         
                                Nye poster og taktikk diskuteres heftig rundt bålet før neste drev.....

7.jaktdag: 01.10.2007
Vår første jakt dag med regn. Vi skulle i dag forsøke noe nytt. 4 poster og tre hunder. Posterte ut i 4 hjørner på terrenget der elgen har lett for å gå. Gikk inn med en løshund fra Øst, en fra nord vest og båndhund fra vest, nord\vest. Øystein fikk los med Balder syd-øst i terrenget. I uttaket var det en okse, ku og to kviger. Øystein satt i ca en halv time og så på Balder ha los på ei gammel nesten hvit ku og ei kvige. Til slutt fikk han klem på denne kviga som datt rett ned med ett skudd. Dessverre viste det seg at dette var ei Ku. Med slaktevekt på 170,3 kg. Vi observerte ingen kalver i dette følget og etter å ha gått ytterligere med hund i området kunne vi heller ikke finne noen kalver.

Så smeller det fra en av postene i Vest. Eli kommer på radioen og forteller hun har skutt på en stor okse. Paul får beskjed om å følge med da dyret satte fart og forsvant i retning av hans post. Etter befaring av skuddplass, sporing \ ettersøk og samtaler med Eli kunne hun komme med melding om at kulen var funnet! Den satt i ei furu.. Eli hadde bommet på denne oksen!

    
        Eli forklarer og viser oss hvor elgen sto og hvor kulen har gått og stoppet!. Kulen rakk aldri frem til elgen.

5 av 10 dyr skutt.

Neste periode starter 10.10.2007
Det kommer mer stoff fra denne jakten, følg med!

 

JAKTLAGET:


Jaktleder: Magnus Hauge
(Hjemme i år!)Ole Magnus Christiansen


Øystein Koht- Norbye


Børre Stafseng


Paul Strøm


Nils Christian Herrebrøden


Eli Berven


Erik Gammelsrød 

 

Vi har i år også 10 elg å jakte etter på Kjenstad \ Snåsa. Jakt laget består av:

Øystein K. Nordby fra Eidsberg, 
Ole Magnus Christiansen fra Skiptvet, Paul Strøm fra Aremark, Nils Christian Herrebrøden fra Rokke, Erik Gammelsrød fra Råde, Eli Berven fra Nannestad (Spydeberg) og
Børre Stafseng fra Skiptvet.
Jaktleder Magnus Hauge er hjemme og bygger hønehus.